• Profilhåndbok Stad skipstunnel
  Kystverket er prosjekteier for Stad skipstunnel. Prosjektet har sin egen profil, som i sterk grad bygger på Kystverkets overordnede profil og retningslinjer. Kystverket skal framstå som en fremtidsretta, engasjert og pålitelig virksomhet. Dette gjelder også for Stad skipstunnel.
 • Stad skipstunnel: Hvordan skal portalområdene se ut?
  Kystverket/ Multiconsult /LINK Arkitektur
  Stad skipstunnel
  portalområder
  Filmen viser hvordan områdene rundt Stad skipstunnel skal se ut. Det er utviklet et helhetlig konsept for portalområdene. I den helhetlige utviklingen av portalområdene har man tatt inspirasjon fra Stadlandets karakter og identitet. Dette særpreget finns i sjø, vær, natur, vegetasjon, stein, materialbruk og arkitektur – med klyngetun, bruk av steinmurer med mer. Dette har vi tatt med videre i utformingen av tunnelområdene. Områdene utvikles i faser, der Kystverket/entreprenør leverer fase 1. Så er det lagt planer for framtidig utbygging.
 • Prosjektleder for Stad skipstunnel Terje Skjeppestad
  Kystverket /Blåmyra
  Terje Skjeppestad
  Stad skipstunnel
  Moldefjorden
  Skipstunnelkonferanse
  Prosjektleder for Stad skipstunnel, Terje Skjeppestad, i Moldefjorden der skipstunnelen skal bygges. Project manager for Stad ship tunnel, Terje Skjeppestad, in the Moldefjord where the ship tunnel is to be built.