Er du sikker på at du vil slette dette elementet? Er du sikker på at du vil slette disse 0 elementer?

Behandler...

Filene er klare. Hvis nedlastingen ikke starter av seg selv, klikk på Last ned.

 • ROV blåskjellanleggrydding
  Rydding av blåskjellanlegg på Vestlandet, utført av eSEA Marine på oppdrag fra Kystverket.
 • Blåskjellrydding Vestlandet
  Kystverkets ryddeaksjon for å fjerne eierløse blåskjellanlegg på Vestlandet. Arbeidet utføres av eSEA Marine.
 • Aksjon Plast Hammerfest Seiland
  Lill Haugen
  Aksjon
  marin forsøpling
  Miljø
  Oljevern
  OV Skomvær
  strandrydding
  Øvelse
  Plastrydding organisert som oljevernøvelse på Seiland i Finnmark. I forbindelse med TV-aksjonen 2020 med tema plast i havet.
 • Aksjon Plast Hammerfest Seiland
  Lill Haugen
  Aksjon
  marin forsøpling
  Miljø
  Oljevern
  OV Skomvær
  strandrydding
  Øvelse
  Plastrydding organisert som oljevernøvelse på Seiland i Finnmark. I forbindelse med TV-aksjonen 2020 med tema plast i havet.
 • Aksjon Plast Hammerfest Seiland
  Lill Haugen
  Aksjon
  marin forsøpling
  Miljø
  Oljevern
  OV Skomvær
  strandrydding
  Øvelse
  Plastrydding organisert som oljevernøvelse på Seiland i Finnmark. I forbindelse med TV-aksjonen 2020 med tema plast i havet.
 • Aksjon Plast Hammerfest Seiland
  Lill Haugen
  Aksjon
  marin forsøpling
  Miljø
  Oljevern
  OV Skomvær
  strandrydding
  Øvelse
  Plastrydding organisert som oljevernøvelse på Seiland i Finnmark. I forbindelse med TV-aksjonen 2020 med tema plast i havet.
 • Aksjon Plast Hammerfest Seiland
  Lill Haugen
  Aksjon
  marin forsøpling
  Miljø
  Oljevern
  OV Skomvær
  strandrydding
  Øvelse
  Plastrydding organisert som oljevernøvelse på Seiland i Finnmark. I forbindelse med TV-aksjonen 2020 med tema plast i havet.
 • Aksjon Plast Hammerfest Seiland
  Lill Haugen
  Aksjon
  marin forsøpling
  Miljø
  Oljevern
  OV Skomvær
  strandrydding
  Øvelse
  Plastrydding organisert som oljevernøvelse på Seiland i Finnmark. I forbindelse med TV-aksjonen 2020 med tema plast i havet.
 • Aksjon Plast Hammerfest Seiland
  Lill Haugen
  Aksjon
  marin forsøpling
  Miljø
  Oljevern
  OV Skomvær
  strandrydding
  Øvelse
  Plastrydding organisert som oljevernøvelse på Seiland i Finnmark. I forbindelse med TV-aksjonen 2020 med tema plast i havet.
 • Aksjon Plast Hammerfest Seiland
  Lill Haugen
  Aksjon
  marin forsøpling
  Miljø
  Oljevern
  OV Skomvær
  strandrydding
  Øvelse
  Plastrydding organisert som oljevernøvelse på Seiland i Finnmark. I forbindelse med TV-aksjonen 2020 med tema plast i havet.
 • Aksjon Plast Hammerfest Seiland
  Lill Haugen
  Aksjon
  marin forsøpling
  Miljø
  Oljevern
  OV Skomvær
  strandrydding
  Øvelse
  Plastrydding organisert som oljevernøvelse på Seiland i Finnmark. I forbindelse med TV-aksjonen 2020 med tema plast i havet.
 • Aksjon Plast Hammerfest Seiland
  Lill Haugen
  Aksjon
  marin forsøpling
  Miljø
  Oljevern
  OV Skomvær
  strandrydding
  Øvelse
  Plastrydding organisert som oljevernøvelse på Seiland i Finnmark. I forbindelse med TV-aksjonen 2020 med tema plast i havet.
 • Aksjon Plast Hammerfest Seiland
  Lill Haugen
  Aksjon
  marin forsøpling
  Miljø
  Oljevern
  OV Skomvær
  strandrydding
  Øvelse
  Plastrydding organisert som oljevernøvelse på Seiland i Finnmark. I forbindelse med TV-aksjonen 2020 med tema plast i havet.
 • Aksjon Plast Hammerfest Seiland
  Lill Haugen
  Aksjon
  marin forsøpling
  Miljø
  Oljevern
  OV Skomvær
  strandrydding
  Øvelse
  Plastrydding organisert som oljevernøvelse på Seiland i Finnmark. I forbindelse med TV-aksjonen 2020 med tema plast i havet.
 • Øvelse Nordisk 2020
  Lill Haugen
  Aksjon
  Oljevern
  Øvelse
  Oljevernøvelse i Horten i 2020: Øvelse Nordisk 2020. Lenser settes ut nær land for å beskytte et vernet område, Mulvika i Holmestrand.