• Trygg til sjøs
  Kystverket
  Fritidsbåt
  Sjøsikkerhet
  Sjøvett
  Vær trygg når du ferdes på sjøen! Trygghets-sirkelen forteller deg om frem vesentlige ting som er viktig å ha med seg for sikker ferdsel.
 • KV Bergen/Kystvakten
  Kystverket
  Miljø
  Oljevern
  Slepet av Eemslift Hendrika
 • KV Bergen/Kystvakten
  Kystverket
  Miljø
  Oljevern
  Slepet av Eemslift Hendrika
 • KV Bergen/Kystvakten
  Kystverket
  Miljø
  Oljevern
  Slepet av Eemslift Hendrika
 • KV Bergen/Kystvakten
  Kystverket
  Miljø
  Oljevern
  Slepet av Eemslift Hendrika
 • Stad skipstunnel - Moldefjorden
  Moldefjorden
  Sjøsikkerhet
  Sjøtrafikk
  Stad
  Stad skipstunnel
  Ship tunnel
  Inngangen til Stad skipstunnel i Moldefjorden. Med vegen over tunellinngangen og åpnet for en løsning med publikumsplass i strandsonen. (ENG) The entrance to the Stad ship tunnel in the Moldefjord. With the road over the tunnel entrance, and a solution with area for the public by the sea.
 • Stad Skiipstunnel - Moldefjorden
  Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta/Plomp
  Moldefjorden
  Sjøsikkerhet
  Sjøtrafikk
  Stad
  Stad skipstunnel
  Ship tunnel
  På veg mot inngangen fra Moldefjord-siden. (ENG) Approaching the tunnel entrance at the Moldefjorden side.
 • Seilas inne in Stad Skipstunnel
  Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta/Plomp
  Sjøsikkerhet
  Sjøtrafikk
  Stad
  Stad skipstunnel
  Ship tunnel
  Illustrasjonen viser hvordan skipstunnelen vil se ut innvendig. På hver side er det en 3,5 meter bred fendret ledekonstruksjon. Dette er mest for at ikke bruvingene på båtene skal ta borti tunnelveggene, men feltet kan i tillegg kan brukes ved eventuell evakuering, og har dermed status om rømningsvei. (ENG) The illustration gives an impresion of the ship tunnel inside. On each side there is a 3.5 meter wide fendered structure. This is mostly to give space for the bridges on the boats, but the field can also be used in the event of an evacuation, and thus has the status of an escape route.
 • Stad Skipstunnel - Moldefjorden
  Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta/Plomp
  Moldefjorden
  Sjøsikkerhet
  Sjøtrafikk
  Stad
  Stad skipstunnel
  Ship tunnel
  Oversiktsbilde over tunnellinngangen i Moldefjorden. (ENG) Overview picture of the tunnel entrance in the Moldefjord.
 • Stad skipstunnel - Moldefjorden
  Moldefjorden
  Sjøsikkerhet
  Sjøtrafikk
  Stad
  Stad skipstunnel
  Ship tunnel
  Tunnelinngangen i Moldefjorden. Med entringskontruksjoner og publikumsområde (ENG) The tunnel entrance in the Moldefjord. With entrance constructions and area for the public.
 • Stad skipstunnel - med vegbro
  Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta/Plomp
  Moldefjorden
  Sjøsikkerhet
  Sjøtrafikk
  Stad
  Stad skipstunnel
  Ship tunnel
  Vegen går over tunellinngangen i Moldefjorden. I tillegg er det åpnet for en løsning med publikumsplass i strandsonen. (ENG) Portal with road bridge - Moldefjorden The road goes over the tunnel entrance in Moldefjorden. In addition, a solution has been opened up for public space by the sea.